Tag Archive for wildepaarden

De Nieuwe Wildernis … wilde paarden op de Oostvaardersplassen

De Nieuwe Wildernis … wilde paarden op de Oostvaardersplassen

Na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland werd er vanuit vliegtuigjes riet uitgezaaid. Dit kwam, samen met het zaad van de wilg, snel tot ontwikkeling. In de Oostvaardersplassen ontstonden zo grofweg drie gebieden: rietland, wilgenbroek en water. Het droge gebied werd gedeeltelijk gecultiveerd, gedraineerd en ingezaaid met gras. Toen dit gebied de bestemming natuurgebied kreeg, werden…